از «پارشیو» تا «بربانگ»؛ جلوه‌ای از رفتار آیینی مسلمانان اهل تسنن

ایرنا

اخبار ادبی / ایرنا 102 Views

تهران- ایرنا- یکی از مهمترین ویژگی‌های کشورمان که آنرا به الگویی برای رفتارهای فرهنگی-اجتماعی بدل ساخته است به ارتباط و همزیستی پیروان ادیان مختلف زیر چتر واحدی به نام ایران بازمی‌گردد و برپایی آیین های نمایشی و مذهبی اهل تسنن در ماه صیام، خود گواهی براثبات این ادعاست.