مهمانی کودکان افغان، با یک کاسه شوربا

ایرنا

اخبار ادبی / ایرنا 125 Views

کابل- ایرنا- «ملانصرالدین» یک کاسه شوربا را با دیگ همسایه، وارد بازار کتاب افغانستان کرد، تا لبخند بر چهره معصوم کودکانی بنشاند که هر روزه، چیزی جز جنگ و نا امنی نمی بینند.