قدردانی غیرمنتظره از موکب داران عراقی

خبرگزاری تسنیم

اخبار ادبی / خبرگزاری تسنیم 37 Views

مرکز مأوا بنا به سنت چند سال اخیر خود در مسیر پیاده‌روی زائران به موضوع تشکر و قدردانی از موکب‌داران و خدام الحسین(ع) می‌پردازد.