Category : ایرنا

اخبار ادبی / ایرنا - 1 year ago

ترسیم مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ در فضای مجازی

تهران - ایرنا - رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح عملکرد و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه های مختلف در فضای مجازی، از ایجاد و تدوین70 برنامه و اقدام جدید در حوزه فضای مجازی با اولویت 29 برنامه برای ارت...

اخبار ادبی / ایرنا - 1 year ago

برای ایجاد پلت‌فرم‌ها از مزیت سرزمینی، فرهنگی و دانش بومی استفاده کنیم

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: برای ایجاد پلت‌فرم و بازیگری در این میدان باید از مزیت سرزمینی، فرهنگی و دانش بومی‌مان استفاده کنیم و با همگرایی آنها به پلت‌فرم‌های بزرگ دست یابیم.

اخبار ادبی / ایرنا - 1 year ago

تدوین 29 اقدام در مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ در فصای مجازی

تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین 29 اقدام اساسی در مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی خبر داد و افزود: به یقین با کمک و همکاری مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی این مسیر سریع‌تر پیش خواهد رفت.

اخبار ادبی / ایرنا - 1 year ago

تدوین 29 اقدام در مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ در فضای مجازی

تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین 29 اقدام اساسی در مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی خبر داد و افزود: به یقین با کمک و همکاری مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی این مسیر سریع‌تر پیش خواهد رفت.

اخبار ادبی / ایرنا - 1 year ago

پدافندغیرعامل دربسترفرهنگی مقوله بسیارحائزاهمیتی است

تهران - ایرنا - معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ،گفت: امروز دشمن در کارزار اقتصادی، سایبری و موضوعات مختلف دیگربا بهره گیری از ابزارهایی چون ماهواره، اینترنت، فضای مجازی به دنبال ناامید کردن مردم نسبت به دولت و حاکمیت است،...