Category : شبستان

اخبار ادبی / شبستان - 2020 years ago

شغل «خبرنگاری» در دنیا جزء بالاترین پست های دولتی است

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: وظیفه خبرنگاران در دوران تحریم دوچندان می شود. خبرنگاران برای هدایت جامعه باید تلاش کنند و مسیر را به گونه ای دنبال کنند که دشمنان نتوانند به هدفشان، یعنی تاثیر بر افکار عمومی جامعه دست پیدا کنند.

اخبار ادبی / شبستان - 2020 years ago

اقتصاد اسلامی و وقف

در این نوشتار سعی شده که بیان شود که به نظر اسلام وقف یکی از عوامل بسیار مهم برای فقر زدائی در دین مقدس معرفی وحتی یکی از موارد مهم ذخائر آینده مستضعفین معرفی شده است.

اخبار ادبی / شبستان - 2020 years ago

توجه به تولید هنری ضروری است/ معرفی هنر ایران به جهان با حضور در بینال ونیز

مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی بر توجه به تولید هنر تاکید کرد و گفت: هیچ وقت به آفرینش های هنری به عنوان محصولی که می تواند فرهنگ ما را به جهان معرفی کند نگاه نکردیم تا در آن سرمایه گذاری کنیم.