اخبار ادبی

خبرگزاری تسنیم

شهرداری تهران و اداره کل هنرهای نمایشی به تفاهم رسیدند

روز گذشته تفاهم نامه همکاری و مشارکت در برگزاری برنامه های فرهنگی- هنری در پهنه رودکی میان اداره کل هنرهای نمایشی و شهرداری منطقه 11 تهران در دفتر مدیر مجموعه ی تئاترشهر امضا شد.

اخبار ادبی - / خبرگزاری تسنیم -